Kreativní příměstský tábor 2023

Termín 10.7. – 14.7.2023

Příměstský tábor pro zvídavé děti, které chtějí poznat svět kreativity ve filmu, divadle …

Program

Pondělí: seznamovací den
Úterý: návštěva divadla
Středa: přírodní umění u jezera Most
Čtvrtek: návštěva mydlárny v Teplicích
Pátek: rozloučení, piknik, uspořádání vlastní výstavy

Důležité informace

Tábor je nutné zaplatit nejpozději do 20.5.2023 (nebo dle domluvy) na náš běžný účet č.2501221329/2010, případný doplatek potom do konce června 2023. Jako variabilní symbol používejte prvních šest číslic rodného čísla dítěte + v popisu jméno dítěte a LPT1-9 (číslo placeného turnusu). Storno poplatek 10 dní před začátkem tábora je 20% z ceny, do 3 dnů před začátkem tábora je 50% z ceny tábora. Zrušení tábora 1 den před začátkem nebo v době konání tábora není možné nijak finančně kompenzovat a nárok na vrácení peněz zaniká. Za přihlášené dítě, které se pobytu nemůže zúčastnit, je možné poslat jiné dítě a to i v průběhu tábora. Teprve po zaplacení zálohy/celého tábora, je místo definitivně zarezervováno.
„Hlavní vedoucí“ Marťa Popelková a Denča Alblová

Stravování:

Každý den bude zajištěn teplý oběd i pitný režim, děti budou potřebovat pouze lahev na pití a dopolední a odpolední svačinu.

Sraz dětí

každý den ráno mezi 7:30 a 8:00 před skautskými klubovnami – SNP 1191,Most

Ukončení:

každý den mezi 15:00 a 16:00 opět v klubovnách, pokud v programu není uvedeno jinak (na návraty z výletů budete upozorněni). Pokud chcete, aby vaše dítě odcházelo z programu samostatně, je nutné vyplnit souhlas se samostatným odchodem nezletilého dítěte z tábora domů nebo pověřit další osobu k vyzvednutí dítěte.
  • originál přihlášky, GDPR
  • okopírovaná průkazka pojišťovny
  • podepsaná bezinfekčnost
  • pokud vaše dítě bere nějaké léky – léky podepsané a napsané dávkování

Závazná přihláška

Step 1 of 2
//
Musí být odlišný od výše uvedeného. V případě, že se nedovoláme na první kontakt použijeme i tento.

Důležité informace

Termín od 10.7. - 14.7.2023

2 100,-
  • Pro děti od 5 let

Dokumenty ke stažení