O centru

Naším cílem je kvalitní péče o volný čas dětí a mládeže, dospělých, seniorů, sdružování lidí se stejnými zájmy …

… pořádání besed, motivačních setkání, seminářů, tvořivých dílen, vzdělávacích programů pro různé věkové kategorie dětí i dospělých, pořádání příměstských i pobytových táborů, sebe vzdělávacích pobytů a dalších aktivit pro děti, mládež, rodiče a děti, dospělé i seniory.
Při všech činnostech se zaměřujeme na vytváření pozitivních mezilidských vztahů, hodnot, sebeúcty a sebepoznání.
Dětské akce a tábory vedeme s laskavostí ke každému dítěti, k jeho individuálním potřebám. Děti přijímáme takové, jaké jsou. Vytváříme prostředí, kde každý může být nějakým způsobem důležitý a úspěšný. Důležitá je pro nás spokojenost dítěte, jeho přirozený projev, vlastní kreativita a radost z činnosti jako takové a vnitřní svoboda.
Dospělým vytváříme prostor pro setkávání, vzájemnou inspiraci a vytváření nových přátelských vazeb při společné činnosti.

To, co děláme nás skutečně baví a naplňuje!

Mgr. Alena Jiráková

„Centrum radost je můj splněný sen. Můžu tvořit i realizovat aktivity pro děti i dospělé a to mě baví a naplňuje. Věřím, že do životů přinášíme radost, uvolnění a pocit spokojenosti. Mám ráda ten pohled na pobíhající, veselé děti, plné života, na aha momenty dospělých a úlevný smích i pláč… „
Všechny akce dělám s láskou, s vědomím vytvořit příjemné, pohodové prostředí, s podporou kvalitních vztahů a přesahem do běžného života.

Mgr. Lenka Říhová

„Život je nejlepší dar, který jsme dostali, a je jen na nás, jestli ho prožijeme s radostí.“
Děti a angličtina – to je moje práce. Moje práce mi přináší radost a mám radost, že můžu patřit do týmu Centra Radost.