Ženské kruhy

Můžete třeba jen pozorovat, co se děje okolo vás a uvnitř vás. Ženský kruh je místo, kde jste přijaté takové, jaké jste…

Ženské setkávání, semináře, a ženské kruhy mě provází životem již 5 let. Do života mi přinesly živost, vnímání sebe sama jako ženy, radost, lásku, vášeň a plynutí. Dřív jsem fungovala hodně organizačně- přivézt/odvézt děti, nakoupit, zařídit, zkoordinovat všechny rodinné i pracovní záležitosti – a nějak jsem si nevšimla, že už nezbylo téměř nic z mě samotné. Byla jsem tak spokojená z toho, kolik toho zvládnu, že jsem si ani nevšimla, do jaké pasti jsem sama sebe dostala… Jak moc rozumové a rozumné činnosti zaplnily můj život. Jak hodně jsem se odpojila od svých pocitů, potřeb a snů, od sebe sama… Past, do které v dnešní době spadne snadno každá žena…. I já do ní stále padám, ale dnes už vím, jak z ní ven a to je veliká úleva…
A právě pocit napojení se na sebe, vědomí, že když klesám, vím, jak se odrazit ode dna, pocit, že na vše nejsem sama a mám kde své trápení i radosti sdílet a kde získat podporu, bych ráda, aby nám všem ženské kruhy přinesly….
Je prostě prima naučit se přepnout z módu „organizuji a zařizuji“ do módu „cítím a prožívám“ a tam je nám ženám prostě dobře… V tu chvíli opravdu odpočíváme a nabíráme nových sil.

Co je ženský kruh?

Ženský kruh je bezpečný prostor pro vzájemné otevřené sdílení, podporu a uvolnění, je to místo, kde se můžete dotknout sama sebe a své ženské moudrosti.
Ženský kruh nám pomáhá být ve spojení se svými ženskými kvalitami jako je citlivost, hloubka, emoce a pochopit, že nemají menší hodnotu než rozum, úspěch a výkon, které jsou oceňovány v naší společnosti.
Skrze spontánní pohyb, dech a hlas si zpřítomníme své tělo a samu sebe v něm. Ve vědomí sebe sama můžeme naslouchat příběhům ostatních žen i sdílet svůj vlastní, budeme-li si to přát.

Nejbližší termín

Termín: 25.2, 17.3, 7.4, 5.5, 2.6. vždy od 17:30 do 20:00
Místo konání:Skautský dům Most, SNP 1191, Most
S sebou:pohodlné oblečení, přezůvky, pití, vítané jsou symboly ženy/ženství, květiny, dobroty do společného kruhu
Cena:200 Kč