Pololetní prázdniny 2023

Termín 3.2.2023

TECHMANIE PLZEŇ

Pronajatým autobusem se děti dopraví na do TECHMANIE v Plzni, kde se děti seznámí s přírodními jevy a zákony, světem vědy a technikou za pomoci interaktivních laboratoří a herních prvků.
• V ceně je zahrnuta doprava, vstupné, pedagogický dozor a teplý oběd
S sebou: batůžek na cestu, svačina pití, pláštěnka, kapesné, KINEDRYL ( kdo potřebuje)
• U autobusu budeme vybírat originál přihlášky a průkazku pojišťovny

Důležité informace

Jako variabilní symbol VŽDY používejte prvních šest číslic rodného čísla dítěte, ve zprávě pro příjemce zadejte „pololetí“ + jméno dítěte. Storno poplatek 10 dní před začátkem výletu je 50% z ceny tábora, za nemocné dítě lze poslat náhradníka. Zrušení pobytu 2 dny před začátkem konání výletu není možné nijak finančně kompenzovat a nárok na vrácení peněz zaniká. Za přihlášené dítě, které se výletu nemůže zúčastnit, je možné poslat jiné dítě. Místo na výlet je vám závazně rezervováno až po zaplacení zálohy.
COVID INFO: pokud dojde k jakémukoliv omezení nebo podmínkám, za kterých lze tábor zrealizovat, jsme připraveni vše přizpůsobit tak, abychom tábor mohli zorganizovat, dodržíme nastavená pravidla a tábor proběhne. Pokud by došlo k úplnému zákazu těchto aktivit nebo by podmínky nebyly slučitelné s realizací tábora a tábor by byl zrušen z naší strany, budeme vracet plnou finanční částku.
Hlavní vedoucí tábora má potřebné zkušenosti a zkoušky pro konání dětských akcí a táborů a zdravotnický kurz. Možnost osobního kontaktu je možný po telefonické domluvě.

 

Závazná přihláška

Step 1 of 2
Musí být odlišný od výše uvedeného. V případě, že se nedovoláme na první kontakt použijeme i tento.

Důležité informace

Termín od 3.2.2023

800,-Cena za celou akci
  • Pro děti od 5 do 16 let

Dokumenty ke stažení