Novinářský příměstský tábor 2021

Termín 26.7. – 30.7.2021

Příměstský tábor pro zvídavé děti, které chtějí poznat svět médií a podívat se pod pokličku novinářské práce…

Celotáborová hra

Jak se stát dobrým novinářem.
Součástí programu jsou výlety – exkurze (rozhlas, zákulisí muzea) – kam bude možné za daných okolností jít, kam nás s dětmi pustí… Výstupem je společný časopis ve formátu PDF s příspěvky účastníků.
Hlavním přínosem je, vedle získání základů novinářské odbornosti, rozvoj schopností týmové práce s důrazem na osobní zodpovědnost jedince. Dalším přínosem pro účastníky je také seberealizace, sebeprezentace a organizace své a společné práce.

Důležité informace

Tábor je nutné zaplatit nejpozději do 20. 5. 2021 (nebo dle domluvy) na náš běžný účet, případný doplatek potom do konce června 2021. Jako variabilní symbol používejte prvních šest číslic rodného čísla dítěte + v popisu jméno dítěte a LPT novinář. Storno poplatek 10 dní před začátkem tábora je 20% z ceny, do 3 dnů před začátkem tábora je 50% z ceny tábora. Zrušení tábora 1 den před začátkem nebo v době konání tábora není možné nijak finančně kompenzovat a nárok na vrácení peněz zaniká. Za přihlášené dítě, které se pobytu nemůže zúčastnit, je možné poslat jiné dítě a to i v průběhu tábora. Teprve po zaplacení zálohy/celého tábora, je místo definitivně zarezervováno.
„Hlavní vedoucí“ spisovatelka a lektorka

Stravování:

Každý den bude zajištěn teplý oběd i pitný režim, děti budou potřebovat pouze lahev na pití a dopolední a odpolední svačinu, přezuvky.

Sraz dětí

každý den ráno mezi 7:30 a 8:00 před skautskými klubovnami – SNP 1191,Most

Ukončení:

každý den mezi 15:00 a 16:00 opět v klubovnách, pokud v programu není uvedeno jinak (na návraty z výletů budete upozorněni). Pokud chcete, aby vaše dítě odcházelo z programu samostatně, je nutné vyplnit souhlas se samostatným odchodem nezletilého dítěte z tábora domů nebo pověřit další osobu k vyzvednutí dítěte.
  • originál přihlášky, GDPR
  • okopírovaná průkazka pojišťovny
  • podepsaná bezinfekčnost
  • pokud vaše dítě bere nějaké léky – léky podepsané a napsané dávkování

Závazná přihláška

Step 1 of 2
//
Musí být odlišný od výše uvedeného. V případě, že se nedovoláme na první kontakt použijeme i tento.

Důležité informace

Termín od 26.7. - 30.7.2021

1 800,-
  • Pro děti od 6 let

Dokumenty ke stažení