Podzimní prázdniny 2021

Termín 27.10. a 29.10.2021

Výlet do horolezecké arény Jirkov

Termín:              středa 27. 10. 2021
Cena:                 400,- Kč
Vedoucí akce: Tereza Zebischová (607738041), Jana Bloudková
Program výletu:
  • Vlakem se děti dopraví do Jirkova, následuje program v lezecké aréně a po obědě prohlídka jirkovské věže, podzemí, dle nabídky infocentra
  • V ceně je zahrnuta doprava, vstupné, pedagogický dozor a teplý oběd
S sebou: batůžek na cestu, svačina pití, pláštěnka, kapesné, tenisky a sportovní oblečení na lezení
U vlaku budeme vybírat originál přihlášky a průkazku pojišťovny

Výlet do ZOOParku Chomutov

Termín:              pátek 29. 10. 2021
Cena:                 400,- Kč
Vedoucí akce: Jana Bloudková, Monika Lešťanová
 
Sraz ve čtvrtek mezi 7:30 – 8:00 na nádraží ČD (před nádražní halou)
Příjezd okolo 16 hod tamtéž
Program výletu:
  • Vlakem se děti dopraví do Chomutova, následuje procházka zooparkem a jízda lokálkou Amálkou s výkladem, teplý oběd na místě
  • V ceně je zahrnuta doprava, vstupné, pedagogický dozor a teplý oběd
S sebou: batůžek na cestu, svačina pití, pláštěnka, kapesné
U vlaku budeme vybírat originál přihlášky a průkazku pojišťovny

Důležité informace

Děti se mohou zúčastnit jednoho nebo obou nabízených výletů a vyplnit si tak podzimní prázdniny
Výlety je nutné zaplatit do 20.10.2021  na č.ú 2501221329/2010
Jako variabilní symbol VŽDY používejte prvních šest číslic rodného čísla dítěte, ve zprávě pro příjemce zadejte „velikonoce“ + jméno dítěte. Storno poplatek 10 dní před začátkem výletu je 50% z ceny tábora, za nemocné dítě lze poslat náhradníka. Zrušení pobytu 2 dny před začátkem konání výletu není možné nijak finančně kompenzovat a nárok na vrácení peněz zaniká. Za přihlášené dítě, které se výletu nemůže zúčastnit, je možné poslat jiné dítě. Místo na výlet je vám závazně rezervováno až po zaplacení zálohy.
COVID INFO: pokud dojde k jakémukoliv omezení nebo podmínkám, za kterých lze tábor zrealizovat, jsme připraveni vše přizpůsobit tak, abychom tábor mohli zorganizovat, dodržíme nastavená pravidla a tábor proběhne. Pokud by došlo k úplnému zákazu těchto aktivit nebo by podmínky nebyly slučitelné s realizací tábora a tábor by byl zrušen z naší strany, budeme vracet plnou finanční částku.
Přihlášku je nutné vyplnit on line, na stránkách www.radostmost.cz, poté vám přijde na email a podepsanou ji potřebujeme odevzdat u odjezdu na výlet spolu s dalšími dokumenty.

Závazná přihláška

Step 1 of 2
//
Musí být odlišný od výše uvedeného. V případě, že se nedovoláme na první kontakt použijeme i tento.

Důležité informace

Termín 27.10.2021

400,-
  • Pro děti od 5 do 16 let

Termín 29.10.2021

400,-
  • Pro děti od 5 do 16 let

Dokumenty ke stažení