Letní setkání Víly a Divoženky 2023

Termín 16. 7. – 22. 7. 2023

Celých 7 dní bude maximálně přizpůsobeno potřebám děvčat, je připraven celodenní program s ohledem na jejich momentální potřeby

projekt „Tvořivé léto”, realizovaný na tomto pobytu je spolufinancován Ústecký krajem

Naším cílem je, aby si děvčata setkání užila a odjížděla s hlavou plnou inspirace, zážitků, pevnými přátelskými vazbami a větší jistotou v samu sebe. Děvčata mají právo odmítnout jakoukoliv aktivitu.
Snažíme se udržovat přátelskou atmosféru mezi děvčaty a jakékoliv konflikty mezi nimi řešit citlivě a včas. Upozorněte zejména mladší děvčata, aby při jakýchkoliv potížích ihned přišla, abychom předešly jejich případnému stresu z čehokoliv. Jsme zde pro ně.
koupání – horské jezírko J v blízkosti tábora
Budíček kolem 8.00 hod., polední klid asi 1 až 1,5 hod., večerka mezi  21.00 a 22.00 hod.
Program během dne bude probíhat v blocích, které povede během týdne několik různých žen. Budeme zařazovat mnoho kreativních i povídavých aktivit na různá témata, pohybové i jiné hry i drobné ukázky různých inspirativních cvičení (jóga, pilates…)
Vše bude probíhat s ohledem na věk děvčat, předpokládáme 2 věkové skupiny, kterým se budou přizpůsobovat i témata a doprovodné aktivity tak, aby si všechna děvčata přišla na své…
Kreativní dílny např.:
  • Batikování triček
  • Výroba šperků, zvonkoher
  • Linoryty a tisk na trička
  • Výroba přírodní kosmetiky
  • Líčení a móda
  • Mnoho dalších překvapení kreativní dílny každý den…

Důležité informace…

Na pobyt je nutné složit zálohu 2000,- Kč (možno i celou částku) nejpozději do 20.5. 2023, doplatek potom do 20.6.2023 na č.ú 2501221329/2010
Jako variabilní symbol VŽDY používejte prvních šest číslic rodného čísla dítěte + v popisu: víly + jméno dítěte. Storno poplatek v době prázdnin je 50% z ceny pobytu, za nemocné děvče lze poslat náhradníka. Zrušení pobytu den před začátkem nebo v době konání není možné nijak finančně kompenzovat a nárok na vrácení peněz zaniká. Za přihlášené dítě, které se pobytu nemůže zúčastnit, je možné poslat jiné dítě a to i v průběhu tábora. Místo na setkání je vám závazně rezervováno až po zaplacení zálohy.
COVID INFO: pokud dojde k jakémukoliv omezení nebo podmínkám, za kterých lze tábor zrealizovat, jsme připraveni vše přizpůsobit tak, abychom tábor mohli zorganizovat, dodržíme nastavená pravidla a tábor proběhne. Pokud by došlo k úplnému zákazu těchto aktivit nebo by podmínky nebyly slučitelné s realizací tábora a tábor by byl zrušen z naší strany, budeme vracet plnou finanční částku.

Závazná přihláška

Step 1 of 2
//
Musí být odlišný od výše uvedeného. V případě, že se nedovoláme na první kontakt použijeme i tento.

Důležité informace

Termín od 16. 7. - 22. 7. 2023

4 800,-
  • Pro dívky od 10 do 18 let

Dokumenty ke stažení