pro děti 5-12 let

každý čtvrtek od 16:00 do 17:00 ve skautských klubovnách v Mostě, ul. SNP 1191

poplatek za kroužek: 600,-Kč za pololetí (říjen – leden; únor – květen)

pohodově vedený kroužek pro děti, které baví hrát pohádky i hry, při kterých se mohou projevit dle svého vlastního cítění, uvolnit se a být sami sebou, přijatí a spokojení…

povede Terezeka Koderová, velmi šikovná středoškolačka, která od letošního léta spolupůsobí jako praktikantka na našcih táborech, děti jí znají a  už si páh her s ní nadšeně vyzkoušely :-)

„Vést podobný kroužek jsem si přála vždycky. Sama jsem do podobného několik let chodil a bavilo mě to. Za ten rok se děti naučí, co jsou jazykolamy, jak se vyrábí loutky, co obnáší práce herce v dovadle a mnoho dalšího…“