Ženský kruh je bezpečný prostor pro vzájemné otevřené sdílení, podporu a uvolnění, je to místo, kde se můžeme dotknout sami sebe a své ženské moudrosti.

Ženský kruh nám pomáhá být ve spojení se svými ženskými kvalitami jako je citlivost, hloubka, emoce a pochopit, že nemají menší hodnotu, než rozum, úspěch a výkon, které jsou oceňovány v naší společnost.

Skrze spontánní pohyb, dech a hlas si zpřítomníme své tělo a samu sebe v něm. Ve vědomí sebe sama můžeme naslouchat příběhům ostatních žen i sdílet svůj vlastní, budeme-li si to přát.

NIC NEMUSÍTE, můžete třeba jen pozorovat, co se děje okolo vás a uvnitř vás, ženský kruh je místo, kde jste přijaté takové, jaké jste…

termíny: 9. října 2018, 6. listopadu 2018, 18. prosince 2018, 22.ledna 2019
místo konání: skautské klubovny, SNP 1191, Most
s sebou: pohodlné oblečení, přezuvky, pití, vítané jsou symboly ženy/ženství, květiny, dobroty do společného kruhu
ženský kruh: 17:20 – 20:00
cena: 200,- Kč

Ženské setkávání, semináře a ženské kruhy mě provází životem již 5 let. Do života mi přinesly živost, vnímání sebe sama jako ženy, radost, lásku, vášeň a plynutí. Dřív jsem fungovala hodně organizačně – přivézt/odvézt děti, nakoupit, zařídit, zkoordinovat všechny rodinné i pracovní záležitosti – a nějak jsem si nevšimla, že už nezbylo téměř nic ze mě samotné – byla jsem tak spokojená z toho, kolik toho zvládnu, že jsem si ani nevšimla, do jaké pasti jsem sama sebe dostala… Jak moc rozumové a rozumné činnosti zaplnily můj život. Jak hodně jsem se odpojila od svých pocitů, potřeb a snů, od sama sebe… Past, do které v dnešní době spadne snadno každá žena… I já do ní stále padám, ale dnes už vím, jak z ní ven a to je veliká úleva…
A právě pocit napojení se na sebe, vědomí, že když klesám, vím, jak se odrazit ode dna, pocit, že na vše nejsem sama a mám kde své trápení i radosti sdílet a kde získat podporu, bych ráda, aby nám všem ženské kruhy přinesly…

Je prostě prima naučit se přepnout z modu „organizuju a zařizuju“ do modu „cítím a prožívám“ a tam je totiž nám ženám prostě dobře… v tu chvíli opravdu odpočíváme a nabíráme nových sil.

Těším se na tu cestu…
Těším se na setkání s vámi všemi, co budete mít možnost a chuť přijít