Anglický příměstský tábor Helen Doron English Most

informace ke stažení: Příměstský tábor leták

Tábor probíhá v angličtině (s ohledem na individuální možnosti každého dítka), každý den bude tematicky zaměřený a jeho součástí je výuka angličtiny formou zábavných aktivit jednak v Mostě, jednak na výletech mimo Most.

  1. termín  –    
  1. termín  –    

Začátek denního programu vždy v 9:00 (příchod možný již od 7:45).

Ukončení programu 15 30 – 16 00.

Záloha  je splatná do 30.6.2018.  Doplatek  do 31.7.2018.

(Cena zahrnuje – výuku angličtiny, teplý oběd, pitný režim, veškeré náklady na jízdné a vstupné na výlety, pomůcky na AJ, vyrábění, pedagogický dozor, připojištění)

Přihláška a více info na lerihova@gmail.com

Tel. 603 318 648 (Mgr. Lenka Říhová)